← zurück  |  hybrid
 
hybrid, 2008 11 x 4,5 x 1,5 cm

hybrid, 2008 11 x 4,5 x 1,5 cm Goldfarbe auf 24 Karat Goldbarren

hybrid, 2008 11 x 4,5 x 1,5 cm

hybrid, 2008 11 x 4,5 x 1,5 cm Goldfarbe auf 24 Karat Goldbarren